Dom > Vijesti > Sadržaj
Više informacija na magnetske trake
Mar 22, 2018

Magnetne trake je u suštini isto kao računalo vrpcu ili disk koji se može koristiti za snimanje slova, znakova i digitalnih informacija. Magnetna kartica je formirana veza ili termička veza sa plastične ili papirnate čvrsto integrirani. Informacije sadržane u magnetskom trakom je općenito veći od duga bar kod.

Magnetne trake mogu se podijeliti u tri zasebne pjesme, zove TK1, TK2, TK3. TK1 možete pisati do 79 slova ili znakova; TK2 možete pisati do 40 znakova; TK3 možete pisati do 107 znakova.