Dom > Vijesti > Sadržaj
Što je magnetskom trakom?
Mar 22, 2018

Magnetne trake je tanki sloj smjera oksid čestica sastoji se od materijala, od bitna značenja računalo s trakom ili disk je isto, može se koristiti za snimanje slova, znakova i digitalnih informacija.